بانک اطلاعات ناقضان حقوق بشر

 • پرونده ناقض حقوق بشر: علی‌اکبر حیدری‌فر

  پرونده ناقض حقوق بشر: علی‌اکبر حیدری‌فر

  علی اکبر حیدری‌فر قاضی دادگاه انقلاب تهران است . او که در برگزاری دادگاه های معترضان نقش داشته، توسط قوه قضاییه در ارتباط با وقایع بازداشتگاه کهریزک بازجویی شده است. او از جمله کسانی بود که حکم بازداشت و انتقال به کهریزک را صادر می کرد.

  ادامـه
   
 • پرونده ناقض حقوق بشر: قربانعلی دری نجف‌آبادی

  پرونده ناقض حقوق بشر: قربانعلی دری نجف‌آبادی

  قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان کل سابق ایران و وزیر اطلاعات در دوره ریاست جمعهوری محمد خاتمی. به عنوان دادستان کل کشور او مسئول برگزاری دادگاه های نمایشی بعد از اولین دوره اعتراضات پس از انتخابات بود. در این دادگاه ها متهمان از حقوق خود و داشتن وکیل محروم بودند. او همچنین در جنایات کهریزک نیز نقش داشت

  ادامـه