alireza akbarshahi

نام و نام خانوادگی:

علیرضا اکبر شاهی

موارد نقض حقوق بشر:

علیرضااکبر شاهی رئیس پلیس تهران  است و نیروهای پلیس او مسئول استفاده از نیروهای خارج از چهارچوب قضایی عملیات های بازداشت و دستگیری معترضین هستند طبق گزارش دیده بان حقوق بشرHRW)) این افراد در سرکوبی اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری بسیار فعال بودند. پلیس تهران مسئول یورش به خوابگاه دانشگاه تهران در ژوئن ۲۰۰۹ بود که بر اساس کمیسیون مجلس ایران بیش از ۱۰۰ دانشجو توسط پلیس تهران صدمه دیدند.

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۱۸ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱)، ۲۹ مقام ایرانی از جمله علیرضااکبر شاهی  را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید شهروندان ایرانی داشته اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد[۱] [۱] بیانیه اتحادیه اروپا در ۲۳فروردین ۱۳۹۰