شادی امین در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال: نباید بگذاریم تنها تعدادی از بازداشت‌شدگان برجسته و بقیه زندانیان فراموش شوند. اطلاع‌رسانی از وضعیت زندانیان بسیار مهم است