هم‌زمان با روز جهانی زن و هفتمین سالگرد بازداشت زینب جلالیان، تنها زندانی سیاسی زن محکوم به حبس ابد در ایران، سازمان بین المللی «جبران» (Redress)، به همراه «عدالت برای ایران» با ثبت شکایتی در گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل، ‌خواهان صدور رای درباره بازداشت و حبس این فعال کرد شدند.

عدالت برای ایران هم‌زمان با ثبت این شکایت حقوقی به کمیته بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل، در گزارشی تحلیلی موارد نقض حقوق بشر در پرونده زینب جلالیان را بررسی کرده است.گزارش «هفت سال گذشت…» را در اینجا بخوانید.
شکایت به سازمان ملل: حبس زینب جلالیان را غیرقانونی اعلام کنید