۲۸ اسفند ۱۴۰۲- عدالت برای ایران و شش‌ رنگ از گزارش گزارشگر ویژه و اشاره او به وضعیت زنان در ایران به عنوان آپارتاید جنسیتی استقبال می‌کنند. ما همچنین از شورای حقوق بشر می‌خواهیم که این مأموریت را تمدید کند.

هم گزارشگر ویژه و هم کمیته حقیقت‌یاب در گزارش‌های خود احراز کرده‌اند که جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱، مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. اکنون بسیار مهم است که کشورهای عضو سازمان ملل سازوکارهایی را برای تضمین عدالت برای قربانیان، از جمله زنان و افراد ال جی بی تی+ که در اعتراضات شرکت کرده بودند، ایجاد کنند.

 ما از این فرصت برای تأکید بر وخامت وضعیت نقض حقوق بشر اقلیت‌ها، به ویژه گروه‌های اتنیکی و افراد ال جی بی تی+ در ایران استفاده می‌کنیم. این گروه‌ها صرفاً به دلیل هویت خود تحت قوانین تبعیض‌آمیز و اقدامات تنبیهی و مجازات قرار دارند.

 آنها با کمپین‌های تخریب و نفرت‌پراکنی از سوی مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی مواجه می‌شوند که به تبعیض و بدرفتاری‌های نظام‌مند علیه آنها مشروعیت می‌بخشد. جمهوری اسلامی مجازات اعدام علیه آنها را با تبلیغات دولتی توجیه می‌کند، اغلب فعالان اتنیکی مخالف را “تجزیه‌ طلب” یا “تروریست” می‌نامد، افراد ال جی بی تی+ را به عنوان تهدیدی برای ارزش‌های خانواده اسلامی نشان می‌دهد و آن‌ها را به تبانی با کشورهای غربی برای براندازی متهم می‌کند.

 ما از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم که توجه سیاسی به این موضوعات را افزایش دهند و به عنوان گامی کلیدی برای بهبود وضعیت کلی حقوق بشر در ایران، این گروه‌های به حاشیه ‌رانده‌شده را در همه فعالیت‌های خود برای توقف تبعیض و خشونت علیه اقلیت‌ها در اولویت قرار دهند.