شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران با بی بی سی فارسی در این رابطه  با بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در سازمان ملل گفتگو کرده است. ۱۰۸ کشور جهان در ژنو سوییس وضعیت حقوق بشر ایران را بررسی کردند.

SHADI SADR

برای مشاهده این برنامه بر روی تصویر کلیک کنید