سازمان عفو بین‌الملل درخواست ایجاد یک مکانیزم مستقل بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی با امضای بیش از یک ملیون نفر را به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل داد

گفت‌وگوی شادی امین با ایران اینترنشنال