در ادامه فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب خونین خیزش انقلابی ایرانیان، آلمان و ایسلند خواهان برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت ایران شدند. هیات دیپلماتیک آلمان در ژنو نیز خبر داده که با اضافه شدن امضاهای دیگر، تعداد حامیان این پیشنهاد به ۴۴ کشور رسیده است. سازمان عفو بین‌الملل نیز درخواست ایجاد یک مکانیزم مستقل بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی با امضای بیش از یک میلیون نفر را به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل داد. از سوی دیگر، ۱۶ نفر از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله کارشناس اعدام‌های غیر قانونی و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، با انتشار نامه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند به وارد کردن اتهام‌هایی علیه معترضان که مجازات اعدام به دنبال دارد، پایان دهند.