همگام با خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی و سرکوب خونین معترضان، عدالت برای ایران با هدف افزایش حمایت عملی و موثر کشورهای غربی از مردم ایران، دومین بسته توصیه‌های هفتگی‌ خود را به رهبران و سیاستمداران این کشورها ارسال کرد. گفت‌وگوی شادی امین با بی‌بی‌سی فارسی: