فعالیت‌­های شرکت‌­های چندملیتی در کشورهای در حال توسعه می‌­تواند منشا اثرات مثبت و منفی بر مسائل مرتبط با حقوق بشر، حقوق کار و محیط­ زیست باشد. افزون بر دیگر مسیرهای قانونی، استفاده از سازوکارهای شکایت غیرقضایی راه دیگری برای درخواست جبران خسارت وارد شده بر قربانیان نقض حقوق بشر توسط شرکت­هاست. برای آشنایی بیشتر با این سازوکارها ویدئو را ببینید: