از لحظه‌ای که خانواده‌‌ها متوجه می‌شوند فرزندشان زیر حکم اعدام است، نه در مراحل و ماه‌های آخر، اطلاع‌رسانی کنند تا با روشن شدن نقاط تاریک پرونده‌ها بتوان جلوی قتل بقیه نویدها را گرفت.

گفت‌وگوی شادی صدر با تلویزیون منوتو را در مورد قتل نوید افکاری ببینید: