عدالت برای ایران:علی شعبانی که در سال‌های ۱۳۸۴و ۱۳۸۵قضاوت شعبه سوم دادگاه عمومی و انقلاب اهواز را بر عهده داشت، طی مدت مسئولیت خود بارها به دلیل رعایت نکردن حقوق متهمان و زندانیان و همچنین صدور احکام ناعادلانه برای آنها، مرتکب نقض حقوق بشر شده است.

در جریان اعتراضات اردیبهشت ۱۳۸۴در استان خوزستان  بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی معترض  از سوی شعبانی به احکام سنگین حبس و اعدام محکوم شدند. عبدالزهرا هلیچی، یحیی ناصری، ریسان سواری، عبدالامام زایری، جعفر سواری، محمد علی سواری، حمزه سواری، ناظم بریهی،ضامن باوی از جمله افرادی هستند که در این پرونده  از سوی علی شعبانی، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب اهوازمحکوم به اعدام شدند.احمد حمید، وکیل دادگستری، در مصاحبه با عدالت برای ایران می‌گوید:” علی شعبانی، قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز حکم اعدام فعالان زیادی را صادر کرد، حکم اعدام برادران سورای را هم او صادر کرد. کمی هم پس از صدور حکم اعدام برای ۱۰نفر از فعالان اهوازی -در سال ۸۵-  از آن شعبه رفت.”

فهیمه اسماعیلی بدوی در زمان بازداشت هشت ماهه باردار بود و در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات اهواز در حضور بازجویان و بدون وجود هیچ گونه امکاناتی وضع حمل کرد. او در روند یک دادرسی غیرمنصفانه از سوی علی شعبانی به ۱۵سال حبس و تبعید به زندان یاسوج محکوم شد.

فهیمه اسماعیلی بدوی در زمان بازداشت هشت ماهه باردار بود و در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات اهواز در حضور بازجویان و بدون وجود هیچ گونه امکاناتی وضع حمل کرد. او در روند یک دادرسی غیرمنصفانه از سوی علی شعبانی به ۱۵سال حبس و تبعید به زندان یاسوج محکوم شد.

او همچنین در پرونده‌ بسیاری از فعالان عرب اهوازی از جمله علی مطیری‌نژاد (مطوری‌نژاد)، فاطمه اسماعیلی بدوی وهدی حواشمی (هدایتی) را بدون توجه به رعایت تشریفات آیین دادرسی و موازین قانونی در مرحله بازپرسی، در یک دادگاه غیرعلنی ودر روندی غیر منصفانه به احکام اعدام و حبس طولانی محکوم کرد. در هیچ یک از این پرونده‌ها دفاعیات وکلا مورد توجه قرار نگرفته و احکام بدون ارایه مستندات و مدارک مثبت صادر شده‌اند، که همگی مغایر اصول دادرسی منصفانه و عادلانه هستند.

علی مطوری نژاد که همراه با ۱۹نفر دیگر در دادگاه شعبه سوم انقلاب اهواز به ریاست علی شعبانی  به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده بود،  آذرماه ۱۳۸۵اعدام شد.احکام  اعدام ۱۰نفر متهم ردیف اول این پرونده بدون اطلاع به خانواده و وکیل متهمان، اجرا و حتی از تحویل اجساد به خانواده هم خودداری شده است.

پروفایل کامل  علی شعبانی، ،قاضی سابق شعبه سوم دادگاه عمومی و انقلاب اهواز را در بانک اطلاعات ناقضان حقوق بشر که از سوی «عدالت برای ایران» تهیه شده بخوانید

فهیمه اسماعیلی بدوی،همسر علی مطیری نژاد (مطوری نژاد)، متهم دیگر این پرونده است که در زمان بازداشت هشت ماهه باردار بود و در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات اهواز در حضور بازجویان و بدون وجود هیچ گونه امکاناتی وضع حمل کرد.فهیمه اسماعیلی (بدوی) دانش آموخته ریاضی و دبیر است که در روند یک دادرسی غیرمنصفانه و بدون رعایت حقوق قضایی و شهروندی به ۱۵سال حبس و تبعید به زندان یاسوج محکوم شد.

هدی حواشمی (هدایتی)، دیگر متهم زن این پرونده است که به یک سال حبس محکوم شد و از حضور فرزند خردسالش در زمان بازجویی برای فشار و اعتراف گیری از او استفاده می‌شد. او در مصاحبه‌اش به عدالت برای ایران گفت:”من هیچگونه فعالیت سیاسی نداشتم .می‌شود گفت اتهام من فقط رابطه با همسرم بود نه بیشتر. یعنی در واقع من به نوعی گروگان بودم. چون همسرم خارج بود و نمی‌توانستند او را بگیرند، از این طریق می‌خواستند به ما بفهمانند که ما می‌توانیم به جای همسرت تو را دستگیر کنیم. می‌خواستند به همسرم فشار بیاورند که خودش را معرفی کند.”

علی شعبانی  به دلیل صدور آرای غیر منصفانه و سلب حق حیات بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی عرب اهوازی مسئول است و باید پاسخگو شناخته شود.

پروفایل کامل  علی شعبانی را در بانک اطلاعات ناقضان حقوق بشر که از سوی «عدالت برای ایران» تهیه شده بخوانید.