ابوالحسن اعلمی اشتهاردی

زندگی‌نامه:

از پیشینه و تحصیلات او اطلاع دقیقی در دست نیست؛ در آذر ۱۳۹۸ مرد.

مسئولیت‌ها:

ـحاکم شرع و رییس دادگاه انقلاب همدان

ـ رئیس‌ شعبه‌ ۱۲دیوان‌ عالی‌ کشور

ـ  رییس شعبه دوم  دیوان عالی کشور

برخی از موارد نقض حقوق بشر:

ـ شکنجه و اعدام بهائیان در همدان

ابوالحسن اعلمی اشتهاردی به عنوان حاکم شرع و قاضی دادگاه انقلاب همدان در شکنجه و اعدام هفت تن از بهائیان همدان مسئول است.

در ۲۴ خرداد ۱۳۶۰، هفت تن از بهائی‌های همدان[۱]پس از ماهها بازداشت و تحمل شکنجه‌های شدید، وقتی نپذیرفتند که مسلمان شوند، تیرباران شدند. 

اعلمی اشتهاردی که محاکمه این هفت بهائی را بر عهده داشت، چند روز پس از اعدام آنان در اطلاعیه‌ای بهائیان اعدام شده را «جاسوس اسرائیل» خواند و اتهاماتی چون «همکاری با رژیم پهلوی»، «همکاری با ساواک» و«توطئه علیه انقلاب اسلامی» را  به آنان نسبت داد.

ابوالحسن اعلمی در کنار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی

 حسین مطلق یکی، از هفت بهائی که تیرباران شد در  دست‌نوشته‌هایی که از او باقی‌ مانده، نوشته است:«اعلمی گفت هرچه در باره‌ شما تحقیق کردیم چیزی به دست نیاوردیم. غرض این است که شما مسلمان شوید. به اسلام روی آورید و آزاد شوید»


[۱]طرازاﻟﻠﻪ خزین، حسین مطلق.محمد باقر (سهیل) حبیبى، حسین خاندل، ناصر وفائى، محمد (سهراب) حبیبى و فیروز نعیمى