همواره در نظام جمهوری اسلامی یک گفتمانی راجع به «عوامل خودسر» پرورش یافته و بزرگ و بزرگ‌تر شده است. این عوامل خودسر هر بار به شکلی تعریف می شوند. مثلاً فرض کنید یک سری عوامل خودسر کاری کردند، شکنجه کردند، اعتراف گرفتند، قتل کردند، ترور کردند…. ولی رئیس جمهور از آن خبردار نشده است…

گفت و گوی شادی صدر با برنامه صفحه دو بی‌بی‌سی فارسی درباره وزارت اطلاعات را ببینید: