جمهوری اسلامی همیشه وانمود می‌کند که اطلاع‌رسانی راجع به وضعیت زندانیان مهم نیست یا تسلیم فشارهای بین‌المللی و سیاسی در این باره نمی‌شود. اما در عمل می‌بینیم که این فشارها در مورد وضعیت زندانیان سیاسی بسیار تاثیرگذار هستند.
رویه‌ای که متاسفانه شاهد آن هستیم این است که سازمان‌های حقوق بشری، به خصوص سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی برای شناختن و شناساندن زندانیان سیاسی گمنام تلاش کمتری می‌کنند. کسانی که به مراتب احتیاج دارند که در مورد وضعیت‌شان اطلاع‌رسانی بیشتری شود.

انتقاد شادی صدر از پوشش ناکافی اخبار زندانیان سیاسی گمنام را در برنامه فرداگرام رادیو فردا: