از همان ماههای اول بعد از انقلاب، کانون وکلا و خود وکلا مورد حمله نهادهای قضایی و همین‌طور مسئولان شورای عالی قضایی قرار گرفتند. اما ضربه کاری و اصلی بر پیکره تکه تکه شده کانون وکلا را شورای عالی قضایی در سال ۶۰ وارد کرد؛ وقتی که دفتر کانون وکلا اشغال شد و سه تن از اعضای هیئت مدیره کانون وکلا و هم‌چنین منشی کانون را زندانی کردند، برای سال ها در زندان نگه داشتند و شکنجه دادند.

بخش‌هایی از گفتگوی شادی صدر در برنامه کارنامه شبکه من و تو درباره عملکرد قوه قضائیه را ببینید: