غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه هفتم خرداد در یک نشست خبری با تاکید بر این‌که مجموعه دستگاه‌های قضایی و انتظامی با اعتراضات و تجمعات برخورد قاطع می‌کنند، گفته است: «خانواده‌ها در این زمینه مراقب فرزندان خود باشند.«

غلامحسین محسنی اژه‌ای کیست؟ در ویدئو ببینید:

در این باره بیشتر بخوانید:

پرونده ناقض حقوق بشر: غلامحسین محسنی اژه‌ای