اتاق خبر: شادی صدر در گفت‌وگو با اتاق خبر شبکه من و تو به بررسی ابعاد و روند ناروشن پرونده محمد ثلاث پرداخته است:

محمد ثلاث، درویش گنابادی است که به اتهام قتل سه مامور نیروی انتظامی به سه بار قصاص محکوم و اعدام شد.