عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷از بازداشت تعداد زیادی از معترضان در تظاهرات‌های بازار خبر داد و گفت: «این متهمان همانند متهمان آشوب‌های دی و اسفندماه (۹۶) تا انجام محاکمه آزاد نخواهند شد.»

عباس جعفری دولت‌آبادی کیست؟ در ویدئو ببینید: