سرویس جهانی بی‌بی‌سی از نقش احتمالی محمد خاتمی در فتوای قتل سلمان رشدی پرده برداشت.

نقش محمد خاتمی در فتوای قتل رشدی و پیگیری حقوقی حمایت‌های عطاءالله مهاجرانی از این فتوا در بریتانیا در گفت‌وگو با شادی صدر، از مدیران سازمان عدالت برای ایران