چرا همجنس‌گرایی و حتی دفاع از حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی در جمهوری اسلامی جرم تلقی می‌شود؟ صدور احکامی مانند اعدام در ارتباط با همجنس‌گرایی چه نسبتی با جامعه مدرن و انسان امروزی دارد؟ و اساسا چرا حکومت ایران در روابط شخصی و رضامندانه‌ی دو انسان هم این‌گونه دخالت می‌کند؟

میهمانان این برنامه: شادی صدر، مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه ملاردالن از استکهلم مجید محمدی، تحلیلگرسیاسی از نیویورک