رادیو زمانه: سازمان عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران با انتشار گزارش مشترکی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب آثار جرم کشتار دهه ۶۰ و به‌خصوص سال ۶۷ خبر داده‌اند. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه ۳۰ آوریل/ ۱۰ اردیبهشت منتشر شده است، شواهد جدید از جمله تصاویر ماهواره‌ای، فیلم‌های ویدئویی و عکس‌های بررسی‌شده توسط کارشناسان، نشان می‌دهند «مقامات ایران عامدانه در حال تخریب گورهای جمعی قطعی یا احتمالی مربوط به کشتار ۶۷ هستند.» در جریان کشتار ۶۷، هزاران زندانی که به دلایل سیاسی دستگیر شده بودند، به صورت فراقانونی اعدام شدند که بر اساس قوانین بین‌المللی به عنوان ناپدیدشده قهری شناخته می‌شوند.  بر اساس برآوردهای سازمان عدالت برای ایران بیش از ۱۲۰ مکان در سراسر ایران وجود دارد که باور می‌رود گورهای جمعی مربوط به کشتار سال ۶۷ در آن‌ها باشند.