بی‌بی‌سی: بر اساس تحقیق مشترکی که توسط سازمان عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران انجام گرفته، حکومت اسلامی ایران می‌کوشد تا با تخریب گورهای دسته‌جمعی قربانیان اعدام‌های دهه شصت و به ویژه اعدام مخالفان در سال ۱۳۶۷، بخشی از تاریخ را از بین ببرد و به گفته این دو سازمان، بر اشتباه خود سرپوش بگذارد.

در این گزارش‌ها آمده که بیش از ۱۲۰ نقطه می‌تواند وجود داشته باشد که قربانیان مجازات و اعدام‌های سیاسی دهه شصت خورشیدی در آن یک‌جا، خاک شده باشند که در این گزارش به هفت مورد آن اشاره شده است.

یادآوری می‌شود که مخالفان حکومت اسلامی ایران می‌گویند به ویژه بین سال‌های شصت تا شصت و هفت، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران، اعدام شده‌اند.

برنامه چشم‌انداز بامدادی بی‌بی‌سی در بامداد دهم اردیبهشت ۱۳۹۷، نخست گفت‌وگویی داشت با رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل و سپس با منصوره بهکیش از بازماندگان اعدام‌های دهه شصت خورشیدی.