در برنامه صفحه دو بی‌بی‌سی فارسی، شادی صدر، مدیر عدالت برای ایران، در باره نشست رهبر جمهوری اسلامی با دانشجویان و صحبت‌ها و انتقاد‌های مطرح‌شده در این نشست می‌گوید: