آیا رای دادگاه مردمی آبان می‌تواند در آینده برای دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی پیامدهای حقوقی به دنبال داشته باشد؟

گفت‌وگوی حمید صبی، دادستان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان با ایران اینترنشنال: