۵ تیر ۱۳۹۲: همزمان با ۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، عدالت برای ایران فیلم مستند “لحظه های آخر” را که تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام را مستند می کند، منتشر کرد. در این مستند که اولین بار در سمپوزیوم بین المللی “وقتی زنان خفته برخیزند، کوهها به لرزه در خواهند آمد” به نمایش در آورد، زندانیان سیاسی زن و خانواده های جانباختگان شهادتهای خود را درباره این شکل از شکنجه جنسی که در دهه ۶۰ در زندانهای ایران انجام شده بیان کرده اند. در فیلم لحظه های آخر، عدالت برای ایران نشان داده است چگونه تجاوز به دختران باکره که در قالب ازدواج موقت پیش از اعدام انجام می شده، سازماندهی شده و با اطلاع مقامات بالاتر بوده است.

عدالت برای ایران در طول سه سال گذشته تحقیق مفصلی با عنوان “جنایت بی عقوبت” درباره تجاوز و شکنجه جنسی به عنوان یکی از روشهای خاموش کردن صدای اعتراض زنان فعال مدنی و سیاسی انجام داده است. جلد اول این تحقیق که به دهه ۶۰ می پردازد، در این نشانی اینترنتی و جلد دوم آن که مربوط به شکنجه جنسی زنان در دهه ۷۰ و ۸۰ است در این نشانی اینترنتی قابل خواندن است.

در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، عدالت برای ایران یک بار دیگر خاطر نشان می سازد که قربانیان شکنجه جنسی در جمهوری اسلامی ایران نه تنها هیچگاه مورد حمایت نهادهای قانونی قرار نگرفته اند بلکه عاملان و آمران این شکنجه ها، به طور گسترده ای مصون از پاسخگویی و مجازات باقی مانده اند. ما براین باوریم که هیچ نوع حمایتی از قربانیان شکنجه در ایران، بدون پایان یافتن زنجیره مصونیت شکنجه گران و آغاز روند دادخواهی جان به در بردگان و خانواده های آنان ممکن نخواهد بود. دولت جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات بین المللی خود در زمینه توقف شکنجه و حمایت از قربانیان شکنجه مطابق  عمل کند.

برای دیدن  فیلم “لحظه های آخر” به این نشانی اینترنتی در کانال یوتیوب عدالت برای ایران بروید:

سایر ویدئوهای مربوط به شکنجه و آزار جنسی زنان زندانی سیاسی در نشانی های زیر قابل دسترس است:

شب های بی نهایت زنان زندانی
http://www.youtube.com/watch?v=YdImETH32HE

شکنجه جنسی در زندانهای ایران- شهادت آذر آل کنعان
http://www.youtube.com/watch?v=4YMWNMcGy9Y

 شکنجه جنسی در زندانهای ایران- شهادت توبا کمانگر
http://www.youtube.com/watch?v=rFvBGLNoco8

 شکنجه جنسی در زندانهای ایران- شهادت مارینا نمت
http://www.youtube.com/watch?v=IwipIPA01-U

گزارش های جنایت بی عقوبت به زبان انگلیسی در نشانی های زیر قابل خواندن است:

Crime and Impunity

 http://justiceforiran.org/persian/wp-content/uploads/2012/05/CrimeImpunity.pdf

Raped out of Paradise

 http://justiceforiran.org/persian/wp-content/uploads/2013/06/CWP-2th-EN.pdf

علاقه مندان به داشتن نسخه چاپی کتاب انگلیسی “جنایت و مصونیت” می توانند از طریق سایت آمازون آن را خریداری کنند:

 http://www.amazon.co.uk/Crime-Impunity-Torture-Islamic-Republic/dp/3944191900/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1372190568&sr=1-1&keywords=crime+and+impunity