تلویزیون منوتو: شادی امین، از مدیران عدالت برای ایران، در گفت‌وگو با اتاق خبر می‌گوید: «با توجه به این‌که در ایران شاهد اعتراضات متعددی هستیم، مقامات جمهوری‌اسلامی نگران هستند که آثار این جنایات زمانی توسط خانواده‌ها، مدافعین حقوق بشر و‌ نیروهای مخالف رژیم، برای محاکمه و پاسخگو کردن کسانی که در این جنایات دست داشته‌اند، استفاده شود».

 گورهای جمعی اهواز توسط شهرداری این شهر به طور کامل تخریب شد