ایران اینترنشنال: شادی صدر در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال در باره تخریب کامل گورهای جمعی اهواز می‌گوید: «الان، دقیقا در سی‌اُمین سالگرد کشتار ۶۷ هستیم و بعد از سه دهه، تخریب کامل گور جمعی اهواز انجام می‌شود. این گورهای جمعی در واقع قبرهای ساده نیستند؛ بلکه این گورها مدرک جرم‌اند.