مسئله اساسی این است که در قوانین جمهوری اسلامی تجاوز  و آزار جنسی به عنوان یک جرم به رسمیت شناخته نشده است. مهم‌ترین مسئله‌ای که زنان را از شکایت باز می‌دارد این است که در ایران نهادهای حمایتی واسطه‌ای وجود ندارد، سازمان‌های غیردولتی نداریم که از زنان خشونت دیده حمایت کنند.

گفت‌وگوی شادی صدر با بی‌بی‌سی فارسی را درباره موانع حقوقی برای پیگیری شکایت در مورد تجاوز و آزار جنسی ببینید: