اگر فرض محال را بر این بگذاریم که میرحسین موسوی از کشتار ۶۷ اطلاعی نداشته، او هیچ‌گاه پس از آن نیز اقدامی برای روشن شدن حقیقت و پاسخگو کردن مسئولان این جنایت نکرده و بدتر از آن مطرح کرده که باز کردن پرونده دهه ۶۰ به نفع ما نیست.

گفت‌وگوی شادی امین با تلویزیون ایران اینترنشنال را درباره نقش میرحسین موسوی در کشتار ۶۷ ببینید:

در این باره بیشتر بخوانید:

میرحسین موسوی: اگر ورود به مسائل دهه ۶۰ شروع شود، دیگر پایانی نخواهد داشت