در مورد دادخواهی، چون بحث‌های حقوقی بسیار پیچیده‌اند، مورد به مورد باید عمل کرد. برای هر موردی ممکن است، راه حل‌های حقوقی و یا حتی شبه حقوقی وجود داشته باشد یا نداشته باشد. خانواده‌ها و به خصوص کسانی که قربانی جنایت‌ها یا جرایم بین‌المللی هستند، ناامید نشوند؛ مهم‌ترین موضوع این است که شاهدان عینی این وقایع و خانواده‌ها بتوانند آنچه بر آنها رفته را مستند کنند و در مشورت با سازمان‌های حقوق بشری و وکلا بهترین و مناسب‌ترین راه را برای دادخواهی انتخاب کنند.

گفت‌وگوی شادی صدر و عبدالکریم لاهیجی درباره دادخواهی با برنامه صفحه دو بی‌بی‌سی فارسی را ببینید: