گزارش«اختفای جنایت: تخریب گورهای جمعی جان‌باختگان کشتار سال ۶٧ توسط حکومت ایران» از اقدامات مسئولان ایرانی برای تخریب گورهای جمعی پرده بر می‌دارد. به عنوان نمونه در این گزارش به یک گور جمعی که در معرض خطر نابودی قرار دارد و در نزدیکی گورستان‌ بهشت‌آباد در اهواز است اشاره شده است. مسئولان با انباشت زباله در محل گور جمعی آن را برای سالیان هتک حرمت کرده‌اند و مکان یادشده به تازگی به دلیل یک پروژه تعریض جاده در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

در همین زمینه بی‌بی‌سی با یکی از  زندانیان دهه ۶۰ که در زندان اهواز محبوس بود و ده‌ها تن از هم‌بندی‌هایش را اعدام کردند و در گورهای دسته‌جمعی دفن کردند گفت‌وگو کرده است: