بی‌بی‌سی: دو نهاد فعال در زمینه حقوق بشر، تحقیقی منتشر کرده‌اند که حکومت ایران را به تخریب گورهای اعدامیان سال ۱۳۶۷ متهم می‌کند. شادی امین از مدیران سازمان عدالت برای ایران در این رابطه توضیح می‌دهد: