3

فرماندار پاسارگاد گفته است چون افغان ها نان بیشتری از ایرانی ها مصرف می کنند باید اقامت آنها را در این شهر ممنوع کرد. مرتضی وصالی، فرماندار شهر کوچک سعادت شهر یا پاسارگاد در استان فارس، حضور افغان ها را یک “آسیب اجتماعی” خواند و گفت: “مصرف نان اتباع بیگانه در این شهرستان دو تا پنج برابر مصرف هر شهروند سعادت‌شهری است به‌گونه‌ای که بیشترین سرانه آرد پاسارگاد را بیگانگان مصرف می‌کنند. بارها از مسئولان استانی خواسته شده که پاسارگاد را به‌عنوان شهرستان ممنوعه اعلام کنند تا بتوانیم فرصت‌های شغلی را در اختیار شهروندان قرار دهیم که این مسئله هنوز محقق نشده است.”

شما هم عقیده دارید که گفته های محمد وصالی، مصداق بارز نژادپرستی، نفرت پراکنی علیه افغان ها و نقض حقوق مهاجران و پناهندگان افغان است؟ همین الان، تلفن را بردارید و با این شماره با فرمانداری پاسارگاد تماس بگیرید و از فرماندار بخواهید که از بیان چنین جملات توهین آمیزی عذرخواهی کند:

برای تماس از داخل ایران: ۰۷۲۹۷۲۲۳۲۵۰

برای تماس از خارج ایران: ۰۰۹۸۰۷۲۹۷۲۲۳۲۵۰

همچنین می توانید با تلفن به استاندار فارس، حسین صادق عابدین، با این شماره، خواستار عزل فرماندار یادشده شوید:

برای تماس از داخل ایران: ۲۸-۲۳۳۸۰۲۵

برای تماس از خارج ایران: ۰۰۹۸۲۳۳۸۰۲۵ تا ۲۸

فرماندار پاسارگاد: بیشترین امکانات در پاسارگاد در اختیار اتباع بیگانه است:http://bit.ly/1yTpuBB

ایران، منطقه افغان ممنوع: http://bit.ly/1Esigry