حمید صبی، حقوقدان و عضو هیات دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در مورد احضار مقامات جمهوری اسلامی به این دادگاه می‌گوید :«۳۹ مسئول جمهوری اسلامی که احضار شده‌اند به‌طور مستقیم از مباشران و دست‌اندرکاران قتل مردم در جریان اعتراضات آبان ۹۸ بودند.»

گفت‌‌وگوی کامل حمید صبی با کیهان لندن را در این باره ببینید: