دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۳۹ مقام جمهوری اسلامی را به عنوان متهم به جنایت علیه بشریت معرفی کرده است. این دادگاه ضمن احضار این مقامات، خواستار ارائه مدارک از سوی جمهوری اسلامی درباره وقایع آبان ۹۸ شده است.

گزارش بی‌بی‌سی فارسی را در این باره ببینید:

تشکیل دادگاه بین‌المللی مردمی برای رسیدگی به کشتار آبان ۱۳۹۸

تعویق برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا