شرکت­‌های تجاری فارغ از محل و نوع فعالیت­‌شان بر حقوق بشر اثر منفی یا مثبت می­‌گذارند. اما پرسش اینجاست که مسئولیت بازداشتن شرکت­‌ها از نقض حقوق بشر با چه کسی است؟ دولت‌ها یا شرکت‌ها؟ سازمان ملل متحد با تصویب اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر در سال ۲۰۱۱، به این پرسش پاسخ داده است. ویدئو را ببینید: