پرونده ناقض حقوق بشر: اکبر هاشمی رفسنجانی

از عضویت در شورای انقلاب اسلامی تا مرگ، کارنامه این ناقض حقوق بشر را در ویدئو ببیند:

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram