صدای آمریکا ـ همزمان با برگزاری مراسم دومین سالگرد مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی و تقدیر مقامات ارشد جمهوری اسلامی و رسانه‌های داخلی از او، بنیاد «عدالت برای ایران» از این مقام سابق نظام به عنوان «ناقض حقوق بشر» نام برده است.

این بنیاد حقوق بشری با انتشار فیلمی به مواردی از کارنامه هاشمی رفسنجانی از جمله کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اشاره کرده که در آن زمان رئیس مجلس و جانشین فرمانده کل قوا بود و در مرداد ۶۷ با اعلام این که زندانیان سیاسی توبه نکرده بودند از اعدام آنها دفاع کرد.

قتل ده ها تن ازروشنفکران توسط وزارت اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی و ترور مخالفان در خارج از کشور نیز در زمان ریاست جمهوری او رخ داده است.