«خاکْ رنج» به نقشه جهانی «گفت‌و‌گوی تاریخی» دانشگاه کلمبیا اضافه شد. این نقشه، تصویری جهانی از فعالیت‌ها و ابتکارات در کشورهای مختلف برای برقراری عدالت و ایجاد حافظه تاریخی درباره جنایت‌های دولتی را تصویر می‌کند. خاکْ رنج تنها ابتکار ایرانی است که تاکنون به این نقشه جهانی اضافه شده است.  

«خاکْ رنج، جغرافیای گورهای جمعی و سربه نیست‌شدگان در گستره ایران»، یک پلتفرم  دو زبانه دیداری، شنیداری و نوشتاری است که تاکنون اطلاعات کلی درباره بیش از ۷۰ نقطه  که باور می‌رود در آن‌ها گور جمعی وجود داشته باشد را بر روی نقشه ایران مشخص کرده و اطلاعات دقیق درباره ۳۰ محل قطعی یا احتمالی گور جمعی را به همراه عکس، ویدئو و شهادت شاهدان جمع آوری و منتشر کرده‌است.

این پلتفرم با همکاری بیش از ۲۰۰ تن از جان به در بردگان جنایت‌های دهه ۶۰، خانواده‌های قربانیان و فعالان سیاسی و حقوق بشری ایجاد شده و تحقیق درباره سایر مکان‌های گورهای جمعی در ایران همچنان ادامه دارد.

برای ارسال اطلاعات به خاکْ رنج به این صفحه بروید.