ایران‌اینترنشنال:  شادی امین در گفت‌وگو با برنامه چشم‌انداز از شکل‌گیری و محتوای پلتفرم خاک‌رنج می‌گوید: «خاکْ‌رنج»، پلتفرمی است که با ارائه اطلاعات صوتی و تصویری، تمام مکان‌هایی که در ایران به‌ عنوان گور جمعی شناسایی شده‌اند را نمایش می‌دهد، اطلاعات شاهدان را بیان می‌کند و در عین حال فرمی روی سایت خاک‌رنج وجود دارد که امکان ارسال اطلاعات به‌ صورت امن از داخل ایران را ممکن می‌کند.