مطابق گزارشی که دهم اردیبهشت‌ماه از سوی عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران منتشر شد، شواهد جدید از جمله تصاویر ماهواره‌ای، فیلم‌های ویدئویی و عکس‌ها نشان می‌دهند که مقامات ایران عامدانه در حال تخریب گورهای جمعی قطعی یا احتمالی مربوط به کشتار ۶۷ هستند. در جریان کشتار ۶۷، هزاران زندانی به دلایل .سیاسی دستگیر شدند، قهرا ناپدید و به صورت فراقانونی اعدام شدند

این صداها را مخاطبان بی‌بی‌سی از رشت، تبریز و لاهیجان در قالب فایل صوتی برای پیامگیر بی‌بی‌سی فرستاده‌اند: