عدالت برای ایران و فدارسیون جامعه‌های حقوق بشری(FIDH) به مناسبت «روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه» با انتشار گزارشی مشترک خواستار توقف استفاده جمهوری اسلامی از اعترافات اجباری شده‌اند.

مسیح علی‌نژاد در برنامه تبلت صدای آمریکا به این گزارش پرداخته است: