شادی امین٬‌ هماهنگ کننده شش رنگ، شبکه لزبین‌ها و ترانس‌جندرهای ایرانی در گفتگو با صدای آمریکا می گوید جمهوری اسلامی که وجود همجنسگرایان را به طور کلی انکار می کرده، امروز با پذیرش محدود توصیه های مربوط به اقلیت های جنسی در اجلاس بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران٬ پذیرفته است که شکنجه و عقیم سازی اجباری وجود داشته و قانون معینی درباره حقوق ترنس جندرها و عمل های تغییر جنسیت نبوده است. به گفته او: این برای ما پیروزی است.هرچند ما توهم این را نداریم که با پذیرش محدود این توصیه ها، شرایط به طور واقعی به نفع همجنسگرایان و ترنس جندرها عوض خواهد کرد.

شش‌رنگ به همراه عدالت برای ایران، در سال گذشته با تسلیم اسناد و گزارش‌های متعدد و مستند به شورای حقوق بشر سازمان ملل و کشورهای عضو خواستار آن شده بودند که کشورها٬ در زمینه منع عمل‌های تغییر جنسیت تحمیلی، پایان دادن به تبعیض، شکنجه و آزار علیه اقلیت‌های جنسی و نیز جرم‌زدایی از روابط همجنس‌خواهانه توصیه‌های مشخصی به ایران کنند که تقریبا تمام توصیه‌های پیشنهادی این دو سازمان غیردولتی در روز بررسی ادواری جهانی، از سوی مجموعا ۱۲ کشور به ایران ارائه شد.سه ماه پس از اجلاس بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران توسط جامعه جهانی، جمهوری اسلامی ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که به اجرای ۱۳۹ توصیه از ۲۹۱ توصیه کشورهای مختلف متعهد می‌شود و اجرای ۵۹ توصیه را نیز با محدودیت‌هایی می‌پذیرد که در آن میان، سه توصیه مربوط به اقلیت‌های جنسی به چشم می‌خورد. این نخستین باری است که جمهوری اسلامی، نه تنها وجود آزار و شکنجه همجنسگرایان را می پذیرد، بلکه توصیه های مرتبط با حفظ و احقاق حقوق اقلیت های جنسی را، هرچند به طور محدود در سطح بین‌المللی به رسمیت می‌شناسد.