خاوران زمینی متروک در جنوب شرقی تهران است. در پاییز سال ۱۳۶۷ خانواده‌های برخی از زندانیان سیاسی اعدام‌شده در کشتار ۶۷ دریافتند که عزیزان‌شان در گوری جمعی در این محل دفن شده‌اند.

.

در دی‌ماه ۱۳۸۷ مامورین با بولدوزر این محل را تخریب کردند و بسیاری از نشانه‌هایی را که خانواده بر سر قبرها گذاشته و درخت‌هایی را که کاشته بودند نابود کرده‌اند.

در این باره بیشتر بخوانید:
گزارش اختفای جنایت: تخریب گورهای جمعی جان‌باختگان کشتار سال ۶٧ توسط حکومت ایران