سازمان «عدالت برای ایران» نام ۲۰۰ نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی در ۱۶ استان را که در سرکوب مردم نقش داشتند، منتشر کرد.

فراخوان عدالت برای ایران در گفت‌وگو با حمید صبی، حقوقدان