شادی صدر٬ یکی از مدیران عدالت برای ایران در گفتگو با صدای آمریکا درباره گزارش ناقضان حقوق بهاییان صحبت کرده است.

برای تماشای این ویدیو روی تصویر بالا کلیک کنید

برای تماشای این ویدیو روی تصویر بالا کلیک کنید