Warning: Creating default object from empty value in /home/customer/www/justice4iran.org/public_html/persian/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
اعتراض یک نهاد حقوق بشری به انتخاب علیرضا آوایی به عنوان وزیر دادگستری – Justice for Iran

بی‌بی‌سی: سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران، مستقر در بریتانیا، به تصمیم حسن روحانی برای انتخاب علیرضا آوایی به عنوان وزیر دادگستری اعتراض کرده است. این سازمان آقای آوایی را متهم کرده که در کشتار زندانیان سیاسی ایران در دهه شصت نقش مهمی داشته است. عدالت برای ایران می‌گوید بر اساس شهادت یکی از معدود زندانیان جان‌به‌دربرده از کشتار ۶۷ در زندان یونسکوی دزفول، آقای آوایی، عضو هیئت مرگ در آن استان بوده و در تصمیم‌گیری در مورد اعدام ده‌ها زندانی سیاسی نقش داشته است. مجلس هنوز به گزینه‌های معرفی‌شده حسن روحانی رای اعتماد نداده است.