دادگاه عالی منطقه‌ای در شهر کوبلنز آلمان، نخستین محاکمه جنایی جهان در مورد شکنجه دولتی در سوریه را برگزار می‌کند. این محاکمه که ۲۳ آوریل برگزار خواهد شد، پیام مهمی را به بازماندگان و همه آسیب دیدگان از نظام شکنجه و سرکوب بشار اسد در سوریه ارسال می‌کند.

دستگاه قضایی آلمان با تکیه بر اصل «صلاحیت جهانی» می‌تواند این محاکمه را انجام دهد. بر طبق اصل «صلاحیت جهانی» می‌توان جنایت‌کاران را در نظام‌های قضایی کشورهای مختلف تحت پیگرد قرار دهد، حتی اگر جنایت در آن کشور رخ نداده باشد و یا ارتباط مستقیمی به آن کشور نداشته باشد.

متهم اصلی در این دادگاه  انور.ر افسر سابق عالی‌رتبه اطلاعات سوریه است. او به عنوان مسئول بازجویی در زندان الخطیب در سوریه به مشارکت در شکنجه دست‌کم .۴۰۰۰ زندانی و قتل ۵۸ تن و تجاوز و سوءاستفاده شدید جنسی متهم است

یکی از زندانیان پیشین بازداشتگاه الخطیب می‌گوید:«در سوریه افسران اطلاعاتی از مصونیت کامل برخوردار هستند. این‌که بتوان افسران اطلاعاتی سوریه را بازداشت کرد، باور نکردنی است چه رسد به این‌که در دادگاه پاسخگو شوند. اکنون در آلمان می‌بینم که این موضوع امکان‌ پذیر است. من شاهد بودم که زندانیان تا حد مرگ شکنجه می‌شدند و امید داشتند که روزی انور. ر به سزای اعمالش برسد.»

برگزاری این محاکمه در آلمان، در نتیجه شکایت‌های جنایی است که از سال ۲۰۱۶ توسط مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر و بیش از ۵۰ تن از قربانیان، خویشاوندان‌ آنها و فعالان حقوق بشر و وکلا در آلمان، اتریش، سوئد و نروژ ثبت شد. در مورد شکایات ثبت شده در سوئد و اتریش نیز تحقیقاتی انجام شده اما مهمترین گام برای رسیدگی به این شکایت‌ها تاکنون در آلمان انجام شده است. شکایت جنایی مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر در همکاری با یک نهاد سوری و اقدامات دادستان عمومی فدرال آلمان، نقش مهمی در رسیدگی به این پرونده داشته است.