ژنرال فرانکو، دیکتاتور اسپانیایی، چهار دهه بر این کشور حکومت کرد. به موجب قانون عفو سال ۱۹۷۷ که «پیمان فراموش کردن» نام دارد، طرح شکایت علیه کسانی که در شکنجه و قتل ۱۰۰ هزار نفر در دوران دیکتاتوری فرانکو دست داشتند ممنوع است. برای بسیاری از مردم – از جمله بازماندگان که هر روز از جلوی شکنجه‌گاه خود رد می‌شوند، فرزندانی که گورهای دسته‌جمعی والدین‌شان را پیدا کرده‌اند و والدینی که هنوز در جست‌وجوی فرزندان خود هستند که در هنگام تولد دستگیر و به متحدان فرانکو اهدا شدند –این پیمان فراموش کردن هیچ وقت یک «پیمان» نبود.

در سال ۲۰۱۰، گروهی از شهروندان اسپانیا که والدین‌شان در دوران فرانکو ناپدیدشده‌ بودند و دادگاه‌های اسپانیا از پذیرش شکایت‌شان خودداری کرده بودند، به دادگاهی در آرژانتین شکایت کردند. در نهایت، قاضی آرژانتینی حکم جلب بیست نفر از سران و مقامات دوران دیکتاتوری فرانکو را صادر کرد. اسپانیا تا به امروز از بازداشت و استرداد این مقامات به آرژانتین برای محاکمه شدن خودداری کرده‌ است و تلاش خانواده‌ها برای پیگیری این پرونده هنوز در جریان است. فیلم مستند «سکوت دیگران» که به تازگی اکران شده، محصول شش سال همراهی کارگردان با این شهروندان اسپانیایی است.